Pirmadienis, 01 Rugsėjo 2014 12:36

"Vilniaus diena" - apie žemės ūkio paskirties žemės perleidimo ypatybes

Portalas "Vilniaus diena" publikuoja BNS pranešimą apie žemės ūkio paskirties žemės perleidimo ypatybes. Pranešimo tekstą galima rasti šioje nuorodoje (atsivers naujame lange).

Lietuvos notarų rūmai pabrėžia, kad notarams nenustatyta pareiga tikrinti pirkėjo deklaracijos duomenų teisingumą.

2014 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas buvo pakeistas nuo sausio mėn. 1 d. ir nuo gegužės mėn. 1 d.

Iki 2013 m. gruodžio 31 d. vienam asmeniui (ir fiziniam, ir juridiniam) pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą žemės ūkio paskirties žemės buvo leidžiama įsigyti iki 500 ha.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. ne daugiau kaip 500 ha žemės ūkio paskirties žemės gali įsigyti asmuo kartu su susijusiais asmenimis. Asmuo, įsigyjantis žemės ūkio paskirties žemę, turi užpildyti žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją, kurioje nurodo savo bei susijusių asmenų turimos žemės ūkio paskirties žemės plotą ir pageidaujamo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypo plotą.

Nuo 2014 m. gegužės 1 d. papildomai nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti asmuo, ketinantis įsigyti žemės ūkio paskirties žemę. Ar asmuo atitinka žemės ūkio paskirties žemės įgijėjui keliamus reikalavimus, tikrina Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai, kurie išduoda leidimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemę.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio išduotą leidimą įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ir užpildytą žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją asmuo, ketinantis įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, turi pateikti žemės įgijimo sandorį tvirtinančiam notarui.

Už Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio išduoto leidimo teisėtumą atsako jį išdavusi institucija. Notaras asmens atitikimo žemės įgijėjams keliamų reikalavimų pakartotinai netikrina.

Notarams taip pat nėra nustatyta pareiga tikrinti žemės įgijėjo užpildytoje žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijoje pateiktų duomenų. Be to, notarai neturi galimybės šių duomenų tikrumo patikrinti registruose. Už deklaracijoje pateikiamų duomenų teisingumą atsako pats žemės įgijėjas (Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 str. 7 d.).

Jei sudarius žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo sandorį asmeniui priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas Lietuvos teritorijoje neviršija 10 ha kartu su jau turima tos pačios paskirties žeme, asmuo, pageidaujantis įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, neturi atitikti žemės įgijėjams keliamų reikalavimų ir neturi gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio leidimo. Tačiau tokiu atveju įgijėjas vis tiek turi pildyti žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaraciją apie turimą ir ketinamą įsigyti žemės ūkio paskirties plotą. Už deklaracijoje pateikiamų duomenų tikrumą atsako pats įgijėjas. Notaras deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumo apie tai, kad asmuo sudarius sandorį neturės daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, papildomai netikrina.

Jei žemės ūkio paskirties žemės deklaracijoje nurodytas turimas asmens ir susijusių asmenų žemės ūkio paskirties žemės plotas yra didesnis kaip 500 ha, daugiau žemės ūkio paskirties žemės asmuo įsigyti negali. Tačiau šis ribojimas netaikomas, jei žemė įsigyjama gyvulininkystei plėtoti ir įsigytos žemės ūkio paskirties žemės kiekis neviršija hektarų, tenkančių vienam asmens laikomam sąlyginiam gyvuliui, skaičiaus (LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 str. 2 d.). Turimų sąlyginių gyvulių skaičių asmuo taip pat nurodo žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijoje. Šių duomenų teisingumo notaras taip pat netikrina.

Jei asmuo įsigyja daugiau žemės ūkio paskirties žemės nei numato Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įstatymas, pagal prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį teismo sprendimu plotas, kuris įsigytas pažeidžiant numatytus reikalavimus, iš žemės įgijėjo paimamas ir perduodamas valstybės nuosavybėn (LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 str. 7 d.).

Institucijos, suinteresuotos žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorio teisėtumu, turi galimybę informaciją apie sudarytus sandorius gauti iš Nekilnojamojo turto registro.

Dėl notaro patvirtinto sandorio teisėtumo gali pasisakyti tik teismas, įvertinęs visas sandorio aplinkybes (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 41 str.).

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.