"Lietuvos rytas" rašo apie teismo sprendimą, kuriuo Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notarės Aldonos Kundrotienės veiksmai tvirtinant įkeisto nekilnojamojo turto perleidimo sandorį pripažįstami neteisėtais ir padariusiais žalą ieškovams E.P. ir G.P, ir minėtą žalą turi atlyginti draudimo bendrovė.

Nuoroda į publikaciją (atsivers naujame lange)

Lietuvos notarų rūmai dėl šio atvejo paskelbė tokią poziciją:

Teismo sprendimai turi būti vykdomi. Lietuvos notarų rūmai laikėsi ir laikosi pozicijos, kad teismams nustačius, jog klientai patyrė žalą, nepriklausomai, kas dėl to yra kaltas, minėtoji žala yra atlyginama. Tokiu tikslu notarai ir draudžiasi privalomuoju ir savanoriškuoju profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Minėtasis teismo sprendimas kol kas nėra įsiteisėjęs. Jam įsiteisėjus, teismo sprendimas turės būti įvykdytas.