Penktadienis, 27 Balandžio 2018 14:24

Notarų rūmai: Konkurencijos taryba nubaudė notarų savivaldą už galiojančių teisės aktų laikymąsi

Teisinėje valstybėje niekas negali būti persekiojamas ir baudžiamas už tai, kad laikosi įstatymų.

Tai pareiškė Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis, reaguodamas į Konkurencijos tarybos sprendimą, kuriame teigiama, esą Lietuvos notarų rūmai ir jų prezidiumo nariai, nustatydami atlyginimo už notarinius veiksmus dydžius ir jų apskaičiavimo tvarką, sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą.

Prieš kelerius metus Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, vykdydamas įstatymais ir poįstatyminiais aktais nustatytą pareigą, patvirtino išaiškinimą notarams dėl įkainių taikymo forminant tam tikrus hipotekos sandorius. Konkurencijos taryba 2017 m. pavasarį pradėjo tyrimą dėl konkurencijos pažeidimo ir apkaltino prezidiumo narius konkurenciją ribojančiu susitarimu. Tokio pobūdžio kaltinimas yra unikalus ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu.

"Daugiau nei vienerius metus LR Konkurencijos tarybos tyrimas trikdo Lietuvos notarų rūmų veiklą ir atitraukia šią pagal įstatymą veikiančią teisinę savivaldą nuo tiesioginių užduočių – organizuoti bei prižiūrėti notarų darbą ir kelti jų kvalifikaciją. Notarų rūmų nuomone, Konkurencijos tarybos tyrimas prasilenkia su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais bei kitais teisės aktais, yra ideologiškai motyvuotas, o Notarų rūmų ir jo prezidiumo narių atžvilgiu priimtas sprendimas – teisiniu požiūriu niekinis ir nepagrįstas", - sako M. Stračkaitis.

Notarų rūmai laikosi nuomonės, kad savo tyrimu Konkurencijos taryba braunasi į teisinę aplinką už Konkurencijos tarybos kompetencijos ribų. Lietuvos notarų rūmų ir jų prezidiumo veikla nukreipta tik į Lietuvos įstatymų ir teisės aktų vykdymą, ir visi priimti notarų savivaldos institucijos sprendimai griežtai pagrįsti Lietuvos įstatymais. Teisinėje valstybėje už įstatymų laikymąsi niekas negali būti persekiojamas ir baudžiamas.

Be to, inicijuodami tyrimą Lietuvos notarų rūmų atžvilgiu ir prašydami teismo sankcijos, Konkurencijos tarybos pareigūnai pateikė teismui neatitinkančius tikrovės duomenis, o vėliau, tyrimo metu, padarė nemažai procedūrinių pažeidimų bei bandė nuslėpti tyrimo medžiagą nuo Lietuvos notarų rūmų. Tokie veiksmai, Lietuvos notarų rūmų prezidento teigimu, kelia abejonių ne tik dėl Konkurencijos tarybos sprendimo Notarų rūmų atžvilgiu teisėtumo, bet ir apskritai dėl Konkurencijos tarybos veiksmų teisėtumo.

Viso tyrimo metu buvo bendradarbiaujama su Konkurencijos taryba, jai buvo pateiktos nepriklausomos autoritetingų Lietuvos teisės mokslo atstovų nuomonės. Deja, Konkurencijos taryba į tai neatsižvelgė. Konkurencijos taryba ignoravo tiek Teisingumo ministeriją, kuri yra notarų veiklą prižiūrinti institucija, tiek ir Finansų ministeriją, kuri dalyvauja notarų įkainių nustatymo procese. Per visą Lietuvos notariato istoriją – 25-erius metus – nebuvo sulaukta pastabų dėl Notarų rūmų veiksmų, kurie dabar vertinami Konkurencijos tarybos kaip įstatymo pažeidimas. Primename, kad notarai yra valstybės kontroliuojami asmenys, atliekantys viešojo pobūdžio funkcijas, ir kurių veikla griežtai reglamentuota įstatymų ir prižiūrima Teisingumo ministerijos.

Gindamiesi nuo nepagrįsto Konkurencijos tarybos sprendimo ir jo pasekmių, Lietuvos notarų rūmai ketina išnaudoti visas teisines priemones.

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.