Notarų rūmų susirinkimas

Aukščiausiasis Notarų rūmų organas yra Notarų rūmų narių susirinkimas, šaukiamas Notarų rūmų prezidiumo nutarimu ne rečiau kaip du kartus per metus. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Notarų rūmų narių. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 10 str. 1d.) 

Notarų rūmų susirinkimo kompetencija:

1) priima Notarų rūmų statutą, jį keičia ir pildo; 
2) nustato pagrindines Notarų rūmų veiklos kryptis; 
3) tvirtina Notarų rūmų metinę apyskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, metinę Notarų rūmų prezidiumo veiklos ataskaitą; 
4) nustato Notarų rūmų funkcijoms atlikti iš notarų imamo nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydžius; 
5) tvirtina Notarų rūmų prezidiumo narius, išrinktus apygardų notarų Notarų rūmų susirinkimuose, renka Notarų rūmų prezidentą ir viceprezidentą; 
6) renka Notarų rūmų revizijos komisiją; 
7) tvirtina, keičia, papildo teisės aktus, kurie reglamentuoja visos Respublikos notarų veiklą (Lietuvos Respublikos notarų profesinės etikos (deontologijos) kodeksas, Lietuvos notarų šalpos nuostatai ir t.t.); 
8) disponuoja Lietuvos notarų rūmų lėšomis ir kitu turtu; 
9) renka Notarų garbės teismo du narius; 
10) tvirtina Notarų rūmų prezidento, viceprezidento, Notarų rūmų prezidiumo narių veiklos ir turėtų išlaidų Notarų rūmų savivaldos institucijoje kompensavimo tvarką. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 11 str.)

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.