Notarų rūmų prezidiumas

Lietuvos notarų rūmų prezidiumas 2017-2020 m. kadencijai (M. Ambrazo ir O. Posaškovos nuotr.)

Nuotraukoje: prezidentas Marius Stračkaitis, prezidiumo narė Rasa Ona Inokaitienė (Kauno apygarda), prezidiumo narė Svajonė Šaltauskienė (Vilniaus apygarda), prezidiumo narė Jurga Prižgintienė (Klaipėdos apygarda), viceprezidentė Daiva Lukaševičiūtė-Binkulienė, prezidiumo narė Asta Grambienė (Panevėžio apygarda), prezidiumo narė Daiva Verpetinskienė (Šiaulių apygarda), prezidiumo narys Dainius Palaima (Vilniaus apygarda).

1. Prezidiumas yra kolegialus Notarų rūmų valdymo organas. Prezidiumą sudaro aštuoni nariai, kuriuos skiria (renka) Notarų rūmų susirinkimas trejiems metams. 2. Prezidiumo nariai tuo pačiu metu negali būti Notarų garbės teismo, Revizijos komisijos ar kitų Prezidiumo sudaromų komisijų nariais. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 18 str.) 

Lietuvos notarų rūmų prezidiumo kompetencija

Prezidiumas
1) užtikrina tinkamą Notarų rūmų funkcijų atlikimą;
2) užtikrina Notarų rūmų susirinkimo nutarimų vykdymą; 
3) valdo, naudoja ir disponuoja Notarų rūmų turtu neviršydamas Notarų rūmų susirinkimo patvirtintos pajamų ir išlaidų sąmatos; 
4) priima nutarimus dėl sandorių sudarymo; 
5) teikia pasiūlymus Notarų rūmų susirinkimui dėl Notarų rūmų nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydžių, užtikrinančių efektyvų Notarų rūmų funkcionavimą; 
6) išklauso Notarų rūmų komisijų ataskaitas apie jų atliktą darbą; 
7) tvirtina Lietuvos notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentą; 
8) priima į darbą (atleidžia) Notarų rūmų darbuotojus; 
9) tvirtina Notarų rūmų darbuotojų pareiginius nuostatus; 
10) tvirtina Notarų rūmų administracijos darbo reglamentą, struktūrą, darbuotojų skaičių, jų funkcijas ir atlyginimus; 
11) atlieka kitas Lietuvos Respublikos notariato įstatyme, šiame Statute nustatytas funkcijas, kurios nepriskirtos Notarų rūmų susirinkimo ir Prezidento kompetencijai. 
(Lietuvos notarų rūmų statuto 20 str.) 


2017 m. Notarų rūmų susirinkimuose patvirtinta tokia Lietuvos notarų rūmų prezidiumo sudėtis:

Marius Stračkaitis, Lietuvos notarų rūmų prezidentas
Tel.: +370 46 312671  

Daiva Lukaševičiūtė-Binkulienė, viceprezidentė
Tel.: +370 5 2314683

 Dainius Palaima, prezidiumo narys

Tel.: +370 5 262 5694

Svajonė Šaltauskienė, prezidiumo narė

Tel. +370 5 2430355

Jurga Prižgintienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 46 314865
Rasa Ona Inokaitienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 37 222434

Asta Grambienė, prezidiumo narė

Tel.:+ 370 459 54009

Daiva Verpetinskienė, prezidiumo narė
Tel.: +370 422 53815

Teisės aktai: Notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentas

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.