Notarų rūmų prezidentas

Notarų rūmų prezidentas vadovauja Notarų rūmų veiklai laikotarpiu tarp Notarų rūmų prezidiumo posėdžių ir atstovauja tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje. Notarų rūmų prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentu.
(Lietuvos notarų rūmų statuto 25 str.)

O.Posaškovos ir M.Ambrazo nuotr.

Marius Stračkaitis
Lietuvos notarų rūmų prezidentas

•    1990 m. baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto teisės fakultetą.
•    1995 m. baigė studijas Vilniaus universiteto teisės fakultete ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
•    Nuo 1993 m. iki 1995 m. dirbo Klaipėdos m. pirmajame notarų biure notaro padėjėju.
•    Nuo 1995 m. iki 1999 m. buvo kandidatu į notarus (asesoriumi).
•    Nuo 1995 m. iki 2003 m. užsiėmė pedagogine veikla - dėstė Klaipėdos universitete teisės disciplinas.
•    1999 m. išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir teisingumo ministro paskirtas notaru.
•    Nuo 1999 m. iki dabar dirba Klaipėdos m. pirmajame notarų biure notaru ir šio biuro administratoriumi.
•    Nuo 2002 m. iki 2006 m. buvo Lietuvos Respublikos notarų rūmų prezidiumo narys.
•    Nuo 2005 m. - viešo konkurso notaro pareigoms užimti komisijos narys.
•    Nuo 2006 m. iki 2008 m. buvo Lietuvos notarų rūmų viceprezidentu.
•    Nuo 2006 m. iki 2014 m. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Europos reikalų komisijos (CAE) narys.
•    Nuo 2008 m. išrinktas Lietuvos notarų rūmų prezidentu.
•    Nuo 2009 m. iki 2011 m. buvo Mykolo Romerio universiteto tarybos nariu.
•    Nuo 2009 m. LR civilinio kodekso priežiūros komiteto narys.
•    Nuo 2011 m. Pasaulio banko tarptautinio tyrimo “Doing Bussiness“ informacijos teikėjas.
•    Nuo 2012 m. Tarptautinio notariato istorijos instituto (IIHN) viceprezidentas.
•    Nuo 2013 m. Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų tarybos narys.
•    Nuo 2013 m. LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos, nuolatinės darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti, narys.
•    Nuo 2014 m. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Generalinės Tarybos narys.
•    Nuo 2015 metų nuolatinis kontaktinis asmuo, teikiant duomenis Europos veiksmingo teisingumo komisijai (CEPEJ).

•    Nuo 2017 m. UINL notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos narys.
•    Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo darbo grupių narys.
•    Knygos "Lietuvos Notariato istorija" bendraautorius, R. Paknio leidykla, 2012.
•    Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaro ketvirtosios knygos „Daiktinė teisė“ XI skyrius „Hipoteka“ bendraautorius, "Justitia", 2013.
•    Knygos "Notariato teisė" bendraautorius, spaustuvė "Druka", 2014.
•    Knygos Europos lyginamosios teisės notarų užrašai. Europos notarų tyrimų ir studijų institutas (I.R.E.N.E.). 2014 m., I tomas, bendraautorius.
•    Tarptautinio notariato istorijos žurnalo "Gnomon" Nr. 184, 2015 m. bendraautorius.
•    Įvairių straipsnių autorius ir bendraautorius.

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.