Tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 16 p. (Žin., 1992, Nr. 28-810) (toliau – Notariato įstatymas) notaras tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams. 

Notaras, patikrinęs, ar steigimo dokumentų normos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, patvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

Juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus: įstatus, steigimo sandorį arba įstatymų numatytais atvejais – bendruosius nuostatus. Pagal CK įstatams prilygsta juridinių asmenų nuostatai, statutai ar kiti jų steigimo dokumentai (CK 2.46 str. 1 d.). 

Steigimo dokumentų normos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms (CK 2.46 str. 2 d.). 

Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino (CK 2.46 str. 4 d.). Notaras netvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikimo įstatymų reikalavimams, jeigu jam pateikiami steigimo dokumentai praėjus šešiems mėnesiams nuo jų sudarymo. 

Juridinio asmens steigimo dokumentus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tapatumas turi būti notaro patvirtintas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 2.46 str. 5 d.). Tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos individualių įmonių, Lietuvos Respublikos asociacijų bei Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymuose yra numatyta, jog juridinio asmens steigimo dokumentus pasirašiusių fizinių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.

Notariniai veiksmai

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.