Protestuoja vekselius ir čekius

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 13 p. (Žin.,1992, Nr.28-810) notaras protestuoja vekselius ir čekius. 

Notaras, vadovaudamasis Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių 12 punktu, įformina tokius įsakomųjų ir paprastųjų vekselių protestus: 
1) protestą dėl atsisakymo akceptuoti įsakomąjį vekselį; 
2) protestą dėl akcepto datos nenurodymo įsakomajame vekselyje; 
3) protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį; 
4) protestą dėl atsisakymo vizuoti paprastąjį vekselį ir nurodyti vizos datą. 

Notaras įformina protestą dėl atsisakymo apmokėti čekį, jeigu pagal jo reikalavimą čekio davėjas atsisako apmokėti čekį. Protestas dėl atsisakymo apmokėti čekį įforminamas per dvi darbo dienas nuo prašymo įforminti protestą pateikimo. 

Asmuo, norintis įforminti protestą privalo pateikti notarui du prašymo (pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisyklėse nurodytą formą) egzempliorius bei vekselio arba čekio originalą. Jeigu vekselis ar čekis surašytas ne lietuvių kalba, turi būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą. 

Vekseliai ir čekiai protestuojami tik darbo dienomis. 

Vekselio ar čekio protestas įforminamas 2 egzemplioriais atskiru protesto aktu pagal nustatytas formas.

Notariniai veiksmai

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.