• Pradžia
  • /
  • Išduoda Europos paveldėjimo pažymėjimus
Išduoda Europos paveldėjimo pažymėjimus

Išduoda Europos paveldėjimo pažymėjimus

2015 m. rugpjūčio 17 d. Europos Sąjungos valstybėse narėse (išskyrus Airiją, Daniją ir Jungtinę Karalystę) pradėtas taikyti vadinamasis Paveldėjimo reglamentas. Šis reglamentas aktualus tais atvejais, kai paveldėjimo santykiai yra tarptautinio pobūdžio, pavyzdžiui, paveldimas turtas yra keliose valstybėse, palikėjas turėjo kelias gyvenamąsias vietas skirtingose valstybėse. Pagrindinis Paveldėjimo reglamento tikslas – nustatyti, kad esant tarptautiniam elementui, keliose valstybėse nebūtų tvarkomos skirtingos paveldėjimo bylos, tačiau būtų tvarkoma vienoje iš valstybių, kurioje buvo įprastinė palikėjo gyvenamoji vieta mirties dieną.

Siekiant užtikrinti, kad tarpvalstybinio pobūdžio klausimai būtų sprendžiami greitai, sklandžiai ir veiksmingai bei įpėdiniams būtų suteikta galimybė lengvai įrodyti savo statusą ir teises, tarptautinio paveldėjimo bylose įpėdinių prašymu notaras gali išduoti standartizuotą Europos paveldėjimo pažymėjimą, kuris gali būti naudojamas kitoje nei išduota Europos Sąjungos valstybėje narėje (Paveldėjimo reglamento 63 straipsnio 1 dalis). Pažymėjimas sukelia pasekmes visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, nereikalaujant jokių specialių procedūrų (Paveldėjimo reglamento 69 straipsnis).

Prašymas išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą gali būti laisvos formos. Prašyme turi būti pateikiama Paveldėjimo reglamento 65 straipsnio 3 dalyje numatyta informacija, kiek ji žinoma pareiškėjui, ir ją pagrindžiančių dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos. Atkreiptinas dėmesys, jog notaras gali nereikalauti visos minėtame straipsnyje nurodytos informacijos, jeigu ta informacija jam yra žinoma.

 

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai