Notarų garbės teismas

 

Nuotraukoje - 2017-04-01  patvirtintas Notarų garbės teismas: (iš kairės į dešinę) Saulius Svaldenis, Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro notaras, Ramūnas Trečiokas, Vilniaus miesto 26-ojo notarų biuro notaras, Virginija Pupkienė, Panevėžio m. 3-ojo notaro biuro notarė, Vaiva Staskonytė - Malcienė, Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarė, Mindaugas Statkevičius, Kauno miesto 24-ojo notarų biuro notaras.

1. Notarų garbės teismas, vadovaudamasis Notarų garbės teismo nuostatais, kuriuos tvirtina teisingumo ministras, nagrinėja notarų profesinės etikos ir tarnybinių nusižengimų bylas. 
2. Notarų garbės teismą sudaro penki notarai, iš kurių du renkami Notarų rūmų susirinkime, du skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, vieną - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. 
3. Notarų garbės teismo įgaliojimai trunka trejus metus. 
4. Notarų garbės teismas gali veikti, jeigu į jį yra išrinkta ar paskirta daugiau kaip pusė narių.
(Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 10 str. 1 d.) 

Notarų garbės teismas

1. Notarų garbės teismas, vadovaudamasis Notarų garbės  teismo nuostatais, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, nagrinėja notarų profesinės etikos ir tarnybinių nusižengimų bylas.

2. Notarų garbės teismą sudaro penki notarai, iš kurių du renkami Notarų rūmų susirinkime, du skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, vieną – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

3. Notarų garbės teismo įgaliojimai trunka trejus metus.

4. Notarų garbės teismas gali veikti, jeigu į jį išrinkta ar paskirta daugiau kaip pusė narių.

(Lietuvos notarų rūmų statuto 32 str.) 

 

Garbės teismo sudėtis (2017-2020 m.): 

Virginija Pupkienė - Panevėžio miesto 3-ojo notaro biuro notarė,

Vaiva Staskonytė - Malcienė, Vilniaus miesto 1-ojo notaro biuro notarė,

Saulius Svaldenis - Vilniaus miesto 31-ojo notaro biuro notaras,

Mindaugas Statkevičius - Kauno miesto 24-ojo notaro biuro notaras,

Ramūnas Trečiokas - Vilniaus miesto 26-ojo notarų biuro notaras.

Jūratė Ladauskaitė, Druskininkų savivaldybės 2-ojo notaro biuro notarė.