Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Komentaras apie notaro pajamas ir mokesčius

2021.02.08

Lietuvos notarų rūmų prezidento, Klaipėdos notaro Mariaus Stračkaičio komentaras apie Seimo nario Mykolo Majausko teiginius dėl notarų sumokamų mokesčių.
 
„Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nario keliami klausimai suteikia mums galimybę darsyk viešai ir skaidriai paaiškinti notaro pajamas ir jų struktūrą. Valstybės įgaliotas privatus asmuo - notaras, dirbantis pagal teisės aktais griežtai reglamentuotą tvarką ir gaunantis teisingumo ir finansų ministrų patvirtinto dydžio atlyginimą už atliktus notarinius veiksmus, sumoka ne mažiau mokesčių negu bet kuris kitas individualia veikla besiverčiantis valstybės pilietis.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad iki 2020 metų birželio į notarų paslaugų įkainius buvo įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis. Todėl iš parlamentaro analizuojamų notaro įplaukų iš karto būtina atimti penktadalį. Notaras pagal įstatymą negali dirbti vienas ir todėl samdo darbuotojus, kurių kartais didmiesčių biuruose būna net kelios dešimtys. Dauguma jų – kvalifikuoti teisininkai, kurių atlyginimai didmiesčiuose yra konkurencingi.
 
Notaras – atsakingas darbdavys, mokantis savo darbuotojų atlyginimus, ir, suprantama, visus deramus mokesčius. Iš likusių įplaukų skaičiuojamos išlaidos biuro išlaikymui, privalomojo ir papildomo savanoriško profesinės civilinės atsakomybės draudimo įmokos, privalomas Notarų rūmų nario mokestis, išlaidos notaro archyvo išlaikymui neribotą laiką. Notaras savo veikloje prisiima didesnę riziką negu pagal darbo sutartį dirbantis asmuo - notaras už savo ir savo biuro darbuotojų veiksmus atsako visu savo turtu. Be to, notaras turi turėti lėšų, kad išlaikytų teisės aktų reikalavimus atitinkantį biurą, kvalifikuotus darbuotojus ir mokėtų jiems atlyginimus, jei dėl ligos ar kitų priežasčių negalėtų dirbti ir pajamų negautų.
 
Ir tik atskaičius visas minėtas išlaidas, galima kalbėti apie notaro asmeninį atlyginimą, iš kurio išskaičiuojami gyventojų pajamų, socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo mokesčiai. Vadinasi, notaro, kaip privataus asmens, o ne valstybės įgalioto asmens ir darbdavio, sumokėtus mokesčius derėtų skaičiuoti ne nuo bendrų įplaukų, o nuo jam konkrečiai tenkančios įplaukų dalies. Notarų rūmų duomenimis, notaro patiriamos sąnaudos ir sumokami mokesčiai vidutiniškai siekia du trečdalius notaro įplaukų, o kartais – ir daugiau“.
 
Asociatyvi iliustracija: pseudodaemon/iStock


Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai