home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Notarinio veiksmo apskundimo tvarka

Notarinių veiksmų ar atisakymo juos atlikti apskundimo tvarka

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas ar atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą.
Skundai dėl notarinių veiksmų paduodami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Skundas dėl notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (Civilinio proceso kodekso 512 straipsnis).
Nurodyto skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl notaro (kito asmens, kuriam įstatymai suteikia teisę atlikti notarinius veiksmus) neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (Civilinio proceso kodekso 511 straipsnio 3 dalis).

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai