home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Pinigų plovimo prevencija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, notarai yra įpareigotieji subjektai, įgyvendinantys šiame įstatyme numatytas pinigų plovimo prevencijos priemones. Tvirtindami nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo pardavimo sandorius, taip pat, sandorius, susijusius su klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymu, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymu ar valdymu, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimu, patikos, bendrovių, fondų ar panašių struktūrų sukūrimu, veikimu ar valdymu, notarai nustato kliento tapatybę, taip pat įstatyme numatytais atvejais – turi imtis priemonių nustatant naudos gavėjo tapatybę, tam tikrais atvejais prašyti kliento pagrįsti sandorio objektu esančio turto ar lėšų šaltinį.

Įgyvendindami pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, notarai bendradarbiauja su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Notarai įstatymo numatyta tvarka praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai apie įtartinus sandorius bei perduoda informaciją apie kliento sudarytą sandorį, kai pagal sandorį gaunama ar mokama grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Lietuvos notarų rūmai, pagal kompetenciją, atlieka Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme numatytas pareigas: Lietuvos notarų rūmai patvirtina notarams, notarų atstovams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, prižiūri notarų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, konsultuoja notarus, notarų atstovus ir teisę atlikti notarinius veiksmus turinčius asmenis nurodytų nurodymų įgyvendinimo klausimais.

Įgyvendindami notarų veiklos, susijusios su pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, Lietuvos notarų rūmai prižiūri ar notarai: tvarko klientų įtartinų sandorių, sandorių, pagal kuriuos gaunama ar mokama grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, klientų, kurių sandoriai buvo nutraukti įstatyme nustatytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis registracijos žurnalą, yra nusistatę įstatyme nurodytą vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, laikosi kitų įstatyme nurodytų reikalavimų.

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai