home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Notaro dalyvavimas būtų užkirtęs kelią asociacijos steigimui nuteisto šnipo vardu

2022.08.08

Didelį atgarsį visuomenėje sukėlęs atvejis, kai už šnipinėjimą įkalinto asmens vardu buvo nuotoliniu būdu įsteigta prieštaringos reputacijos asociacija, liudija apie jau daugiau kaip dešimtmetį galiojančią ydingą juridinių asmenų nekontroliuojamo steigimo tvarką.
 
„Daugiau kaip prieš dešimtmetį pakeitus juridinių asmenų steigimo kai kurias nuostatas, atsirado galimybė nuotoliniu būdu, prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro, nedalyvaujant notarui, įsteigti įmones, asociacijas ir kitus juridinius asmenis, taikant pavyzdinę, šabloninę įstatų formą. Jau tada Lietuvos notarų rūmai tokiems pakeitimams prieštaravo, atkreipdami dėmesį į pavojus, kylančius, jei iš juridinių asmenų steigimo proceso pašalinami prevencinę teisingumo priežiūros funkciją atliekantys notarai“, - sakė Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis.
 
Jo teigimu, situacija, kai už šnipinėjimą nuteisto ir kalinamo asmens vardu ir elektroniniu parašu pasinaudojant įsteigiama neaiškius ir galimai antivalstybinius tikslus turinti asociacija, būtų neįmanoma, jei steigimo procese dalyvautų notaras. Dabartinė tvarka, kai prie Registrų centro, pasinaudodamas net ir svetimu elektroniniu parašu, gali nekontroliuojamai jungtis bet kas, sukuria prielaidų tapatybės vagystei ir kitiems piktnaudžiavimams.
 
„Notaras, net ir jungiantis nuotoliniu būdu, deramai nustatytų asmens tapatybę, jo veiksnumą, įgaliojimus, išsiaiškintų tikruosius ketinimus. Steigdamas juridinį asmenį, notaras įsitikintų, ar įstatai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“, - pabrėžė M. Stračkaitis.
 
Anot Lietuvos notarų rūmų prezidento, notaro vaidmuo steigiant asociacijas ypač svarbus, atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo nuostatas, draudžiančias steigtis ir veiktis asociacijoms, kurių tikslas arba veikimo būdai – prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką arba pažeisti valstybės teritorijos vientisumą, propaguoti karą ir smurtą, autoritarinį arba totalitarinį valdymą, kurstyti socialinę nesantaiką, pažeisti žmogaus teises ir laisves ir kitas fundamentalias Lietuvos įstatymų ir visuotinai pripažintas tarptautines teisės normas.
 
Lietuvos notarų rūmų prezidento teigimu, nuo 2021 metų liepos yra įteisinti nuotoliniai notariniai veiksmai ir veikia veiksminga ir patikima asmens tapatybės nustatymo sistema bei nuotolinių sandorių tvirtinimo mechanizmas, todėl valstybės įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžioms būtina dar kartą persvarstyti patikimumo spragų turinčią juridinių asmenų steigimo sistemą, vėl pavedant notarams užtikrinti teisės viršenybės priežiūros funkciją.
 


Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai